Ydelser

HÅNDVÆRKERFRADRAG 2015 SERVICEFRADRAG

BOLIGJOBORDNING

Håndværkerfradrag

HÅNDVÆRKERFRADRAG 2015

 

BOLIGJOBORDNING

 

Få 3 gratis tilbud fra dit lokalområde

 

SERVICEFRADRAG

Tilbud

fra

Lokalområdet

Søge resultater :

Håndværkerfradrag 2015

Listen uddyber vedligeholdelsesydelser og reparation. Du kan kun få fradrag for arbejdsløn.

Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb, fx:

Nye tagsten, tagplader, tagpap og strå mv.

Udskiftning af spær

Isolering af taget

Nye tagrender/reparation

Nye afløbsrør/reparation

Afvaskning og maling af eternittag

Gangbro ved isolering

Etablering af tagkviste, hvis der er hul i forvejen (skråvindue)

Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

Nye vinduer

Nye terrassedøre, hvor størstedelen er glas

Reparation og maling af vinduesrammer mv.

Ovenlysvinduer

Yderdøre, som primært er af glas, sidestilles med terrassedøre

Døre i franske altaner

Vindueshul laves om til et dørhul eller omvendt

Forsatsvinduer

Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

Nye døre

Reparation af gamle døre

Maling af døre

Vindueshul laves om til et dørhul

Reparation, maling og isolering af ydervægge, fx:

Murerarbejde

Isolering

Malerarbejde

Hulmursisolering

Fugning

Sandblæsning m.v.

Facaderenovering

Reparation og understøbning af sokkel

Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede, fx:

Niveaufri indgang til boligen

Større badeværelse

Fjernelse af trin

Udvidelse af døre

Fornyelse eller etablering af dræn, fx:

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:

Radonudsugning

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

Installation, reparation eller udskiftning af solfangere

Installation, reparation eller udskiftning af solceller - dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller, hvis det er udført og betalt fra og med 2012 - dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

 

 

Reparation eller fornyelse af køkken og bad, fx:

Opsætning af køkkenelementer

Nedrivning af vægge

Murerarbejde

Malerarbejde

VVS-arbejde

Tømrer/snedkerarbejde

Installation af gulvvarme

Gulvarbejde, fx:

Afslibning af gulv

Lægning af nyt gulv (træ, linoleum, gulvtæpper, klinker mv.)

Fjernelse af gammelt gulv

Maling af gulv

Lakering

Isolering af krybekælder op mod gulv

Brandsikring, fx:

Nettilsluttede røgalarmer

Forbedre elinstallationer

HPFI-relæ opsætning

Udskiftning til branddør

Brandadskillelse mellem kælder og stue

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af afløbsinstallationer, fx:

Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

Kloakarbejder på egen grund

Udskiftning af kloakrør

Fornyelse og etablering af dræn

Udskiftning af opsamlingstank

Nedsivningsanlæg

Minirensningsanlæg

Rodzoneanlæg

Højvandsslukkere

Reparation eller udskiftning af vandinstallationer, fx:

Installationer omfattet af kap. 8.4 i bygningsreglementet BR10 (www.bygningsreglementet.dk)

Reparation eller fornyelse af elinstallationer, fx:

Afbrydere og stikkontakter

Bevægelsesfølere

Dagslysføler

Nye ledninger

Erstatning af stofledninger

Nye føringsveje

Indfræsning af ledninger i vægge

Opsætning af spots

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg, fx:

Pillefyr/biomassefyr/fastbrændselskedler: Hele anlægget inklusive rørinstallationer

Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder

Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler m.v.

Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits, fx:

Fjernvarmeunits/stik: Der skal være tale om en samlet fjernvarmeunit. Der gives dog fradrag for udskiftning af enkeltdele, f.eks. varmtvandsbeholder eller varmeveksler.

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

Varmepumper, der ikke kan køle

Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

Radiatortermostatventiler

Vejrkompenseringsanlæg

Urstyring

Udskiftning af radiatorer

Installation af gulvvarme

Maler- og tapetserarbejder, fx:

Loft og vægge

Paneler og indfatninger

Tapetsering

Stuk - rensning mv.

Vandskuring